STIFIn TestSTIFIn Test
stifin backgroundstifin background

Alat Ujian Elektronik

Ujian dilakukan menggunakan ALAT UJIAN STIFIn secara elektronik berbanding dengan ujian lain yang menggunakan pensel dan kertas

Kajian Pakar

Ujian STIFIn telahpun melalui tahap ujian yang dikaji oleh pakar-pakar (independent) yang berpengalaman dan berkelayakan. Hasilnya ujian STIFIn didapati ‘Valid’ dan ‘Reliable’.

Paperless

Ujian berkonsepkan ‘Paperless’. Tidak ada soal selidik yang perlu dijawab oleh sesiapa pun.

Mudah & Cepat

Mudah untuk ditadbir, Praktikal serta keputusan ujian yang cepat.

Ketepatan Data

Data yang tepat dan tidak ada keraguan. Tidak timbul soal pemahaman atau salah guna

Teori Seiring

Ujian yang bukan asing malah merujuk kepada teori klasik sarjana barat terutama Cg Jung, Ned Herman dan Paul Mc Lean

Penyimpanan Data

Penyimpanan data yang mudah iaitu secara elektronik

Ujian Terbuka

Sesiapa saja boleh mengambil ujian kerana data diproses secara elektronik untuk menghasilkan keputusan

STIFIn Malaysia HQ
207A, Jalan 8/1, Seksyen 8, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor

We Are Here To Assist You

contact us today

© 2020 STIFIn Malaysia HQ