Thinking

THINKING dikenali dengan ‘Kecerdasan Logik’ yang memiliki kelebihan pada cara berfikir dan menganalisa secara logik. Cara berfikir bagi individu berjenis THINKING adalah dengan merujuk kepada sebab dan akibat sesuatu situasi dan tindakan. 

Oleh sebab itu, semua maklumat yang diterima haruslah rasional dan boleh diterima oleh akal. 

Thinking adalah salah satu diantara 5 MK tersebut dan ia juga melibatkan konsep introvert atau ekstrovert dalam menterjemahkan keperibadian dan karakter seseorang.

Thinking terdiri dari thinking introvert (Ti) dan thinking extrovert (Te).

Thinking introvert adalah jenis keperibadian berdasarkan kecerdasan logik yang mana ia didorong dari dalam untuk keluar dari dirinya. Sistem operasi jenis ini terletak di bahagian atas hemisfera di sebelah kiri atau disebut sebagai otak kiri.

Thinking ekstrovert adalah jenis kepribadian yang berasaskan kecerdasan logik yang mana ia dipandu dari persekitaran luar ke dalam dirinya. Sistem operasi ini berada di belahan bahagian atas di sebelah kiri atau disebut sebagai otak besar kiri atau diringkas otak kiri.

STIFIn Malaysia HQ
207A, Jalan 8/1, Seksyen 8, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor

We Are Here To Assist You

contact us today

© 2020 STIFIn Malaysia HQ